Sleutelcontract

 

Voorwaarden voor het in ontvangst nemen van uw huissleutel.

Honden uitlaat service Walkie-Doggie verklaart dat zij de sleutel van:

Naam:                                     ………………………………………………………………………

Adres:                                     ……………………………………………………………….

Postcode + woonplaats:         ……………………………………………………

 

Telefoonnummer:                    ………………………………………………………………………

  1. niet zal voorzien van adresgegevens, alleen met een nummer;
  2. zorgvuldig in bewaring zal nemen;
  3. niet zal dupliceren;
  4. alleen gebruikt voor het uitlaten van de hond(en);
  5. onmiddellijk zal retourneren mocht de eigenaar hier om vragen waarbij het contract beëindigd zal worden.

Bij verlies of diefstal zal de eigenaar hier zo snel mogelijk van op de hoogte worden gesteld. Zoals in de voorwaarden wordt gesteld, kan Honden uitlaat service Walkie-Doggie niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade in huis of ten gevolge van verlies of diefstal.

 

Datum en plaats:

Naam opdrachtnemer:                                              

Honden uitlaat service Walkie-Doggie
Inge van den Broek-Bruggeman

Handtekening :

 

 

 

 

Naam opdrachtgever:

Eigenaar/verzorger van:

Handtekening: